Uwaga Wścieklizna !!!

W związku z licznymi przypadkami zachorowań zwierząt w ostatnich miesiącach wydano rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny. W określonych powiatach i dzielnicach Warszawy wprowadzono nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w ciągu 30 dni od ukończenia przez kota 3 miesiąca życia a następnie nie rzadziej niż raz do roku.

Obowiązek szczepienia psów pozostaje bez zmian.